Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
xawery
6097 a8c1 500
Reposted byMirrrr96c0smicgirlzamknioczyCalcareaalicemeowoneisdarkoneislightviolethill
xawery
6092 1373
Reposted byladies-warriorssucznikinkwizytorgabryniatwojjedynyniepowtarzalnyadas
xawery
6086 a22f 500
Reposted byc0smicgirlgoaskaliceDrugfulMindunicornsforeverantoinettegronsakerfionaandcakeahazaynlodhoopdazzlingwiedzmiksputniksweetheartfalkaaeibhlin84jacoszekBrainyMerlinkazombiekrasko
xawery
6066 daa1
Reposted bymaggtentacleguy
xawery
6766 c836 500
Reposted bykatkadwolalabymitjenrealfakeatramentovvafrenataeapluzynatoxicsoulTuptolepicckiziakowo
xawery
xawery
- Powinieneś mniej próbować, a więcej robić
- Próbuję..
Reposted byzamknioczy zamknioczy
xawery
9513 120a
Reposted bypomidorekamerykanskieciachomauaksilence89diedrunkCrossroademonnelabaigotarinamagdaaallie92sarazationsilence89annceychachilottibluebell
xawery
9511 ec17
Reposted byisilrajustblogallie92mirosiaelluize
xawery
9504 6b46
Reposted byzamknioczychlodnawdowa
xawery
Banita twego serca i ciała, i życia,
Trędowaty, przed którym zamyka się drzwi,
Szukam w zamglonym lustrze własnego odbicia,
Rysów twarzy, rumieńców, uśmiechów i krwi.

Co za bladość! Ach, nie patrz! Wszystko się zapadło,
Zostało kilka wąskich i bolesnych bruzd,
Przebóg! Zlituj się! Zabierz straszne to zwierciadło,
Szaleństwo patrzy z oczu i z grymasu ust.

Przypominam: umarłem. To było niedawno.
Kochanymi rękami kopałaś mi grób;
I miałem śmierć jak nędznik, smutną i niesławną,
Jestem cieniem. I leżę jak cień u twych stóp.

Nikomu niepotrzebny w popiołach zagrzebię
Moje wiersze. I koniec. Urwała się nić.
Módl się za mną. To wszystko... Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć
— Jan Brzechwa
xawery
5483 89cf
Reposted byhash hash
xawery
5480 1358
xawery
5479 f2a8 500
Reposted byhash hash
xawery
8964 4021
Reposted byonesmileniegalopujmalenkahappy19happysavingmeSkydelan
xawery
8959 d761
Reposted byhappy19happy happy19happy
xawery
1625 82b4 500
Reposted byMirrrr96 Mirrrr96
xawery
1623 65ae
Reposted byjemkartofle jemkartofle
xawery
1608 9eb6
Reposted byjemkartofleknowyourworthnsojaktotakzajebelakaygatsbyadaaa93
xawery
2428 687f 500
Korona Gór Polski 2015 - ruszamy!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl