Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
xawery
2632 e14f 500
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry
xawery
2631 a449 500
Reposted bymanxx manxx
xawery
2630 726e 500
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry
xawery
2629 45f9 500
Reposted bynoisetalesztarDagarhenkatastrofoBabsonhagistoxicsoulhormezalenditekwoj
xawery
2628 a07e 500
Reposted byVo0DoOnotyourstrawberryniemniejv2px
xawery
2625 a5fe 500
Reposted byzielonykotdjLangleyMaryiczaryLabRatOr28void37emotionalanorexiclifelessgorkycelmaifrumos
xawery
2624 efd2 500
Reposted bywakenawebomaticunno
xawery
Byłaby dobrą kobietą, gdyby tylko istniał ktoś, kto zabijałby Ją w każdej minucie Jej życia.
— Flannery O'Connor
xawery
2192 59d0 500
Reposted bymuaddibLeguanienDagarhenSchweinekloeten
xawery
2191 0f53 500
Reposted by919hardkorweyponurykosiarzNekon
xawery
2190 b4da 500
Reposted byhardkorweyallblacklenifca
xawery
2189 6561
Reposted byhekateToshichoiseolvido
xawery
2188 ad99 500
Reposted byvongoogenToshilenifcakrolfasolekbodyinthegarden
xawery
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted bygreywolf greywolf
xawery
1681 b419 500
Reposted byblablubpareidoliepiehusmanxxnablesmirabiliabarszczowahasandraaleanderlittletroublemakerkrolfasolek
xawery
1679 8ef3 500
Reposted bybookarthonigwurmkalbienbeethgreywolfpareidoliecotarskynablesMalikorniedoskonaloscmartinif16niskowoikarischlebemzkarbidem
xawery
1678 0e4a
Reposted bynoisetalesckisbackpressanybetonniskowokokolokoVostokpollywoodnamichowchowgreywolfzideshowbobaundsc0ffeehashUncommonSensearrrrrrrr8agiennyflyingalexatimmoegenuflectionanabeeBrainyTehawankakevblastegzystencjajezuconopecCanadiencebulowalikenobodytentacleguygruetzeDagarhenkreska-groteskaSzczurekniedoskonaloscurfinhonestlieStorvopperhepiskillzmcflydeinneuerfreundmalborghettonesraitstarbugElbenfreundznuhAtariamiljapastelowiskofadenbr3xioanderer-tobikregoslupkotazorax
xawery
1677 2d47 500
Reposted bynoisetalesBrainyMuffintopvoid37
xawery
8626 a7a3
Reposted byapatia apatia
xawery
8623 1ef6 500
Reposted byDagarhen Dagarhen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl